forbot
تمام بخش ها

روغن موتور در ساری

پیدا شده است: 83 products برگشت به بخش "روغن خودرو"
محصولات در  ايران → مازندران → ساری

موجود می باشد
Less than 1 year old on Allbiz
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Less than 1 year old on Allbiz
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
Delivery in ساری from
اوکراین
+380 
نمایش تلفن ها
سایت:yuko.eu

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:7396692.49 IRR(از 100  قطعه)
برنامه های کاربردی: TECHNOL SILVER 20W-50 توسعه داده شده است برای پوشش الزامات دقیق ترین از هر دو بنزین و موتورهای دیزل * (اتومبیل های سواری و وسایل نقلیه سبک صنعتی). TECHNOL SILVER 20W-50 به خصوص به موتورهای توربوشارژ مناسب است. این روغن موتور است و کاملا به وسایل نقلیه مجهز به کاتالیزور و با است Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:160946.55 IRR(از 100  قطعه)
کاربرد: TECHNOL GOLD نفت 10W-40 موتور بر اساس تکنولوژی مصنوعی، طراحی شده برای پاسخگویی به نیازهای دقیق بسیاری از تولید کنندگان در هر دو بنزینی و دیزلی * TECHNOL GOLD 10W-40 مناسب برای سیستم های توربو شارژ و multivalve است. این روغن موتور به طور کامل به وسایل نقلیه مجهز به پس سوز Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:154097.76 IRR(از 100  قطعه)
برنامه های کاربردی: TECHNOL SILVER 20W-50 توسعه داده شده است برای پوشش الزامات دقیق ترین از هر دو بنزین و موتورهای دیزل * (اتومبیل های سواری و وسایل نقلیه سبک صنعتی). TECHNOL SILVER 20W-50 به خصوص به موتورهای توربوشارژ مناسب است. این روغن موتور است و کاملا به وسایل نقلیه مجهز به کاتالیزور و با است Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:212312.47 IRR(از 100  قطعه)
کاربرد: TECHNOL GOLD 5W-40 طراحی شده است برای پاسخگویی به نیازهای دقیق ترین از هر دو موتور بنزینی و دیزلی. به خصوص برای موتورهای توربوشارژ و موتور چند شیر با تزریق سوخت مستقیم. متناسب استفاده در شرایط عملیاتی به چالش کشیدن بسیاری از موتورهای: اتوبوس و یا در حالت "توقف شروع"، اصلی و یا با سرعت ب Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:317783.83 IRR(از 50  قطعه)
کاربرد: TECHNOL GOLD 5W-30 مناسب برای همه نوع بنزین (mnogolapannyh، توربو، کاتالیزوری) موتورهای همچنین برای موتورهای دیزل از آخرین اغراق در نسل توربو یا نه، مورد استفاده در اتومبیل های سواری و وسایل نقلیه تجاری بدون فیلتر خاص است. TECHNOL GOLD 5W-30 را می توان در سخت ترین شرایط کاری (آهن Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:4794152.54 IRR(از 100  قطعه)
برنامه های کاربردی: TECHNOL SILVER 15W-40 توسعه داده شده است برای پوشش الزامات دقیق ترین از هر دو بنزین و موتورهای دیزل * (اتومبیل های سواری و وسایل نقلیه سبک صنعتی). TECHNOL SILVER 15W-40 به خصوص به موتورهای توربوشارژ مناسب است. این روغن موتور است و کاملا به وسایل نقلیه مجهز به Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
ويباع هذا المنتج فقط بكميات كبيرة
سعر الجملة:109580.63 IRR(از 10  قطعه)
برنامه های کاربردی: TECHNOL SILVER 15W-40 توسعه داده شده است برای پوشش الزامات دقیق ترین از هر دو بنزین و موتورهای دیزل * (اتومبیل های سواری و وسایل نقلیه سبک صنعتی). TECHNOL SILVER 15W-40 به خصوص به موتورهای توربوشارژ مناسب است. این روغن موتور است و کاملا به وسایل نقلیه مجهز به Read more
Delivery in ساری from
جمهوری آذربایجان
+994 
نمایش تلفن ها
سایت:azexport.az

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
6
Delivery in ساری from
بیلوروسی
+375 
نمایش تلفن ها

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: ACTIVE MILOAntifreeze –Boil -50 (Ready-to-use) ACTIVE MILOantifreeze-boil -50 is produced by means of mono ethylene glycol base and special anti-corrosion additives as well as corrosion inhibitors impeding the auto cooling system corrosion wh Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Description HEPER ELDO 0W-40 Fully synthetic engine oil for gasoline and diesel engines HEPER ELDO0W-40is a high performance fuel saving Semi synthetic engine oil to be used in gasoline and diesel engines of the latest generation passenger c Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Description: ACTIVE PLUS ELDO is synthetic lubricant for using in both diesel and gasoline engines. Ideal for applications where the extra protection of a higher-viscosity oil is desired. ACTIVE PLUS ELDO is specially formulated to provide supe Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Description: Active Plus ELDO is synthetic lubricant for using in both diesel and gasoline engines. Ideal for applications where the extra protection of a higher-viscosity oil is desired. Active Plus ELDO is specially formulated to provide supe Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Description: Ultra ELDOengine oil, ultra high performance full synthetic engine oil. This oil is formulated for use in passenger cars and light commercial vehicles, including engines with after treatment systems. It meets ISO requirements and t Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Place of Origin Model Number Hydraulic Oil FOB Price 3.1 ~ 12 / Gallon Minimum Order Quantity 20 Ton Packaging Details Plastic Gallon based on costumer`s quotation Delivery Time 14 Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Description: HYPER ELDOÂ is an advanced performance synthetic engine oil designed to help provide exceptional cleaning power, wear protection and overall performance. HYPER ELDOÂ is engineered to help prolong the life and maintain the efficien Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Place of Origin UNITED ARAB EMIRATES Model Number Gold MALBO FOB Price 3.1 ~ 12 / Gallon ( Negotiable ) Minimum Order Quantity 20 Tonne Packaging Details Plastic and Metal Gallon based on costu Read more
ایران, ساری 

موجود می باشد
نرم افزار: اتومبیل. توضيحات: Place of Origin UNITED ARAB EMIRATES Model Number Diesel Engine Oil FOB Price 3.1 ~ 12 / Gallon ( Negotiable ) Minimum Order Quantity 20 Ton Packaging Details Plastic and Metal Gallon based on  Read more
ایران, ساری 
روغن موتور в других регионах
براي
by the goods
Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان
مقایسه0
Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0